Hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần?
|

Hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa bên người lao động và công ty cụ thể về những quyền lợi cũng như trách nhiệm của các bên. Tùy theo mong muốn các bên lập thành loại hợp đồng với thời hạn thích hợp trong khuôn khổ quy định. Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 đã có quy định đổi mới gì về hợp đồng lao động?

Chi tiết
Ký hợp đồng thời vụ trong trường hợp nào?
|

Ký hợp đồng thời vụ trong trường hợp nào?

Trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động và người lao động tùy vào tính chất công việc có thể giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng thời vụ, hợp đồng theo công việc có thời hạn dưới 12 tháng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí