Hỏi về tính pháp lý của hợp đồng mua bán đất được phân lô, bán nền?
|

Hỏi về tính pháp lý của hợp đồng mua bán đất được phân lô, bán nền?

Đất đai luôn là lĩnh vực được nhiều người quan tâm bởi những hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê,... thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên, đối với vấn đề mua bán đất phân lô, bán nền thường gặp những rủi ro pháp lý do chưa đáp ứng đủ điều kiện về chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay diện tích để tách thửa,...

Chi tiết
Tư vấn miễn phí