Bài viết về chủ đề "hợp đồng lao động thời vụ"

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng lao động thời vụ
Có xếp ngạch, bậc lương với nhân viên CNTT ký HĐLĐ không?

Có xếp ngạch, bậc lương với nhân viên CNTT ký HĐLĐ không?

Luật sư tư vấn về trường hợp: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Cơ cấu tổ chức: Đơn vị có 110 cán bộ, viên chức và người lao động. Hiện tại đơn vị có ký hợp đồng lao động với 1 nhân viên công nghệ thông tin, cao đẳng. Vậy nhân viên này được xếp ngạch, bậc lương như thế nào? Theo văn bản nào?

Chi tiết >>

Tư vấn về ký hợp đồng lao động và các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội

Tư vấn về ký hợp đồng lao động và các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội

Hỏi: Em mới thành lập công ty và em có thuê nhân công làm việc công nhật và trả lương hàng tuần hoặc hàng ngày, như vậy có phải ký hợp đồng lao động? Có bắt buộc phải đóng BHXH hay không ? Và có nộp thuế TNCN hay không ?

Chi tiết >>

Tư vấn về hợp đồng lao động sau khi thử việc, tiền lương thử việc

Tư vấn về hợp đồng lao động sau khi thử việc, tiền lương thử việc

Câu hỏi: Tôi xin vào làm nhân viên hướng dẫn phòng game center...quản lí bảo tôi thử việc một tuần nếu tôi làm được thì sẽ ký hợp đồng thời vụ với tôi. Và sẽ trả lương cho tôi tính từ ngày thử việc, còn nếu tôi không làm được thì tuần thử việc không có lương.

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh)

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh)

Đối với hợp đồng lao động song ngữ (Việt - Anh) thường áp dụng trong trường hợp có yếu tố nước ngoài hoặc quan hệ hợp đồng lao động cần biên dịch, cụ thể như sau

Chi tiết >>