Các vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ
|

Các vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ

1. Công ty có nhu cầu tuyển nhân viên lao động thời vụ làm trong 3, 4 hay 5 tháng tùy mỗi trường hợp thì để không phải đóng bảo hiểm thì mình ký làm 2 lần mỗi lần dưới 3 tháng và ký liên tiếp không ngưng như vậy có đúng luật không? (Ví dụ từ 01/09/2015 đến 30/11/2015 rồi ký thêm 01/12/2015 đến 31/01/2015).

Chi tiết
Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động theo mùa vụ ?
|

Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động theo mùa vụ ?

Việc giao kết hợp đồng lao động theo thời vụ giữa người sử dụng lao động và người lao động diễn ra rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên hợp đồng lao động theo thời vụ được được giao kết trong trường hợp nào, đối với loại công việc có tính chất như thế nào thì đa phần các doanh nghiệp đều chưa nắm rõ. Để làm rõ hơn về vấn đề này bạn có thể tham khảo nội dung chúng tôi tư vấn sau đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí