Bài viết về chủ đề "hợp đồng lao động không thời hạn"

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng lao động không thời hạn
Trình tự thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động

Trình tự thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động

Xin chào luật sư. Đơn vị chúng tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp (trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo), được Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

Chi tiết >>

Tư vấn về hưởng chế độ tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Tư vấn về hưởng chế độ tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Hỏi: Xin hỏi về chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống? Tôi được ký hợp đồng lao đồng trong biên chế sự nghiệp của Phòng Văn hóa – Thông tin từ tháng 8/2011 đến nay. Căn cứ điểm e, khoản 1, điều 2, Nghị định 17/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ như sau:

Chi tiết >>