Bài viết về chủ đề "Hợp đồng lao động dưới 12 tháng"

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 12 THÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Hợp đồng lao động dưới 12 tháng
Số ngày nghỉ phép năm đối với lao động làm việc dưới 12 tháng

Số ngày nghỉ phép năm đối với lao động làm việc dưới 12 tháng

Quy định: "Người lao động có dưới 12 tháng làm việc liên tục có quyền tạm ứng số ngày nghỉ phép năm tương ứng với số tháng làm việc từ sau khi ký Hợp đồng đồng lao động" có hợp pháp hay không. Dưới đây là câu hỏi tư vấn và trả lời:

Chi tiết >>