Bài viết về chủ đề "Hợp đồng lao động dưới 12 tháng "

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 12 THÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Hợp đồng lao động dưới 12 tháng

 • Số ngày nghỉ phép năm đối với lao động làm việc dưới 12 tháng

  Số ngày nghỉ phép năm đối với lao động làm việc dưới 12 tháng.

  • 06/07/2020
  • Trần Phương Hà

  Nghỉ hàng năm là ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động, tuy nhiên hầu như người lao động chưa biết đến ngày nghỉ hàng năm, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Do đó, người lao động cần nắm được các quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn