Bài viết về chủ đề "hợp đồng làm việc ở nước ngoài "

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng làm việc ở nước ngoài

 • Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài

  Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài - Nội dung gồm thông tin của doanh nghiệp Việt Nam, thông tin người lao động, thời hạn, quyền và nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn