Bài viết về chủ đề "hợp đồng không công chứng"

HỢP ĐỒNG KHÔNG CÔNG CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng không công chứng
Cấp sổ đỏ lần đầu cho đất đã chuyển nhượng nhiều lần

Cấp sổ đỏ lần đầu cho đất đã chuyển nhượng nhiều lần

Kính gửi quý công ty! Được biết qua nhiều hình thức, công ty đã tư vấn thành công cho nhiều người, giúp nhân dân hiểu biết thêm về pháp luật và thuận lợi trong giao dịch đất đai. Vì vậy, tôi viết thư xin công ty tư vấn giúp tôi về thủ tục cấp sổ đỏ cụ thể như sau:

Chi tiết >>