Bài viết về chủ đề "hợp đồng khoán việc "

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng khoán việc

 • Hợp đồng khoán việc là gì? Khi nào thì ký kết hợp đồng khoán việc?

  Hợp đồng khoán việc là gì? Khi nào thì ký kết hợp đồng khoán việc?.

  • 22/04/2021
  • Lại Thị Nhật Lệ

  Hợp đồng khoán việc (hay hợp đồng giao khoán công việc) được hiểu là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên nhận khoán việc và bên khoán việc về nội dung công việc khoán việc, theo đó, bên nhận khoán việc có nghĩa vụ hoàn thành một khối lượng công việc nhất định theo yêu cầu trong hợp đồng giao khoán, và có trách nhiệm bàn giao kết quả của công việc cho bên khoán việc (bên giao khoán công việc) khi hoàn thành công việc được giao.

  Chi tiết
 • Giáo viên ký kết hợp đồng khoán việc có được nghỉ hằng năm không?

  Giáo viên ký kết hợp đồng khoán việc có được nghỉ hằng năm không?.

  • 02/07/2019
  • Nguyễn Kim Quý

  Luật sư tư vấn về vấn đề ngày nghỉ hằng năm với giáo viên. Nếu giữa đơn vị sự nghiệp giáo dục và giáo viên chỉ có hợp đồng khoán việc mà không có hợp đồng lao động thì người giáo viên này có được nghỉ 12 ngày phép năm theo quy định của BLLĐ 2012 không?

  Chi tiết
 • Hỏi về vấn đề hóa đơn xuất và thanh toán chi phí thuê nhân công?

  Hỏi về vấn đề hóa đơn xuất và thanh toán chi phí thuê nhân công?.

  • 01/11/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin cho hỏi : Một doanh nghiệp là 1 cơ quan nhà nước (gọi là bên A) có chức năng thi công trồng rừng khoảng 1.000 hec-ta. Để thực hiện công việc này, bên A vừa ký hợp đồng với 1 doanh nghiệp tư nhân (gọi là bên B) thi công khoảng 600 hec-ta, còn lại 400 hec-ta giao cho nhân viên của đơn vị mình thi công (gọi là bên NV).

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

  Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn.

  • 07/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng thuê khoán là hợp đồng được lập theo sự thỏa thuận của các bên trong đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán, sau khi hoàn thành phải bàn giao kết quả cho bên giao khoán về kết quả của công việc đó và nhận thù lao tương ứng.

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng khoán việc

  Mẫu hợp đồng khoán việc.

  • 12/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng khoán việc được thể hiện bao gồm nội dung về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng khoán việc, thời gian thực hiện, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung khác cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng thuê khoán

  Mẫu Hợp đồng thuê khoán.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung của hợp đồng thuê khoán được thể hiện cụ thể về bên thuê khoán và bên cho thuê khoán, giá tiền, thời hạn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như biểu mẫu theo đính kèm trên đâyđây:

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169