Bài viết về chủ đề "hợp đồng du lịch"

HỢP ĐỒNG DU LỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng du lịch
Tên hành khách không có trong danh sách hợp đồng thì có tạm giữ giấy phép lái xe không?

Tên hành khách không có trong danh sách hợp đồng thì có tạm giữ giấy phép lái xe không?

Chào luật sư cho tôi hỏi, Theo quy định tại H khoản 3 điều 23 nghị định số 171/2013/ NĐ-CP. Xe tôi chạy du lịch hợp đồng bị lập biên bản tên hành khách không có trong danh sách hợp đồng thì có tam giữ giấy phép lái xe không? quy định pháp luật trường hợp của tôi thế nào? tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>