Mức phạt vi phạm hợp đồng theo quy định 2021
|

Mức phạt vi phạm hợp đồng theo quy định 2021

Hợp đồng là một khái niệm không còn xa lạ đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ. Trong đó, phạt vi phạm hợp đồng là một trong những nội dung được áp dụng khi các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Vậy, pháp luật như thế nào về việc phạt vi phạm hợp đồng? Qua bài viết này luật sư tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết
Hợp đồng khoán việc là gì? Khi nào thì ký kết hợp đồng khoán việc?
|

Hợp đồng khoán việc là gì? Khi nào thì ký kết hợp đồng khoán việc?

Hợp đồng khoán việc (hay hợp đồng giao khoán công việc) được hiểu là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên nhận khoán việc và bên khoán việc về nội dung công việc khoán việc, theo đó, bên nhận khoán việc có nghĩa vụ hoàn thành một khối lượng công việc nhất định theo yêu cầu trong hợp đồng giao khoán, và có trách nhiệm bàn giao kết quả của công việc cho bên khoán việc (bên giao khoán công việc) khi hoàn thành công việc được giao.

Chi tiết
Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá
|

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

Khi các bên trong giao dịch dân sự muốn sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng đã ký kết thì các bên có thể ký phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Minh Gia sẽ cập nhật về mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh về giá quý vị có thể tìm hiểu và tham khảo.

Chi tiết
Mẫu gia hạn hợp đồng
|

Mẫu gia hạn hợp đồng

Việc giao kết các giao dịch dân sự hiện nay được thể hiện bằng hợp đồng giữa các bên. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khi các bên ký kết hợp đồng nhưng muốn kéo dài thời hạn hợp đồng thì các bên sẽ ký phụ lục gia hạn hợp đồng. Do đó, nếu bạn muốn ký phụ lục gia hạn thì bạn có thể tham khảo mẫu gia hạn hợp đồng chúng tôi cập nhật sau đây.

Chi tiết
Thủ tục xin cấp giấy phép dạy thêm
|

Thủ tục xin cấp giấy phép dạy thêm

Học tập vừa là quyền vừa là nhu cầu của xã hội, do đó các vấn đề về giáo dục luôn được xã hội quan tâm vì chỉ khi một nền giáo dục vững chắc thì mới là nền tảng cho sự phát triển của xã hội. Hiện nay, để phù hợp với nhu cầu chung thì sự điều chỉnh về hệ thống pháp luật giáo dục ngày càng được hoàn thiện. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tranh chấp hợp đồng dịch vụ?
|

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ?

Xã hội ngày càng phát triển, đi cùng với đó là các dịch vụ ra đời,ví như: dịch vụ sửa tài sản, dịch vụ pháp lý, dịch vụ quảng cáo... Khi thực hiện dịch vụ, người thuê dịch vụ và người thực hiện dịch vụ sẽ thoả thuận với nhau về các điều kiện cung ứng dịch vụ.

Chi tiết
Có được kiện khi không tạm ứng tiền
|

Có được kiện khi không tạm ứng tiền

Cty tôi có kí hợp đồng xây dựng với bên A có tổng giá trị là 15.942.170.000 đồng. Sau thời gian thi công đến nay bên tôi đã hoàn thành 94% công việc và đã được ứng 10.545.000.000 đồng. Do công việc còn lại có 1 chỗ bên tôi không có khả năng thi công được nên đã để bên C.Bên cạnh đó vẫn còn khối lượng công việc chưa hoàn thành trị giá 250.000.000 đồng. Bên tôi có nhiều lần lên cty A tạm ứng 250.000.000 để hoàn thành nốt công việc nhưng bên cty A đã lấy nhiều lý do và không cho bên tôi tạm ứng để

Chi tiết
Quy định về Hợp đồng dịch vụ
|

Quy định về Hợp đồng dịch vụ

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp đồng dịch vụ? Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định ra sao? Trường hợp một bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì có phải bồi thường vi phạm hợp đồng không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí