Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Kính gửi công ty luật Minh Gia: Tôi làm tại một bệnh viện ngành từ 1/2004 đến nay, hợp đồng không xác định thời hạn.Tháng 10/2009 tôi đượcđi học thời gian tính 2 năm. Trong quá trình đi học vẫn hàng tháng về bệnh viện tham gia làm từ 2- 10 ngày/ tháng . Trước khi đi học có ký 1 bản cam kết sẽ phục vụ bệnh viện 5 năm sau khi học về. Tôi về phục vụ cơ quan đến nay gần 4 năm sau khi đi học về.

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH