Bài viết về chủ đề "hợp đồng đại lý"

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng đại lý
Mẫu Hợp đồng đại lý

Mẫu Hợp đồng đại lý

Mẫu hợp đồng đại lý bao gồm các nội dung về các bên trong hợp đồng, hình thức đại lý, thù lao đại lý, quyền và nghĩa vụ của các bên và các quy định khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về hợp đồng đại lý

Quy định về hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, một bên (bên đại lý) được sự ủy quyền của bên kia (bên giao đại lý) cam kết nhân danh bên giao đại lý thực hiện một hoặc nhiều giao dịch theo sự ủy quyền và vì lợi ích của bên kia để được nhận một khoản tiền thủ lao do các bên thỏa thuận về số lượng và thời hạn thanh toán.

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa

Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa

Hợp đồng phân phối hàng hóa bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, loại hàng hóa phân phối, quy định về thời gian và số lượng tiêu thụ, giá cả và phương thức thanh toán, các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>