Bài viết về chủ đề "hợp đồng đại lý "

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng đại lý

 • Mẫu Hợp đồng đại lý

  Mẫu Hợp đồng đại lý.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng đại lý bao gồm các nội dung về các bên trong hợp đồng, hình thức đại lý, thù lao đại lý, quyền và nghĩa vụ của các bên và các quy định khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Quy định về hợp đồng đại lý

  Quy định về hợp đồng đại lý.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về hợp đồng đại lý bao gồm các đặc điểm, điều kiện, giao dịch, hình thức giao kết và các quy định pháp luật khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa

  Mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng phân phối hàng hóa bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, loại hàng hóa phân phối, quy định về thời gian và số lượng tiêu thụ, giá cả và phương thức thanh toán, các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết