Bài viết về chủ đề "hợp đồng đã công chứng"

HỢP ĐỒNG ĐÃ CÔNG CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng đã công chứng
Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất không ghi ngày bàn giao đất

Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất không ghi ngày bàn giao đất

Em có ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào ngày 02/11/2015. Và có ra văn phòng công chứng Tín Hữu để công chứng nhưng trong hợp đồng không ghi rõ cụ thể thời gian bên bán hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cho em. Từ ngày ký hợp đồng đặt cọc và em đưa tiền đặt cọc đến nay, bên bán vẫn chưa thực hiện đo đạc, và tiến hành các thủ tục sang nhượng. Khi em hỏi thì được biết là do chủ đất bên giáp ranh chưa ký giáp ranh nên chưa đo đạc được.

Chi tiết >>