Bài viết về chủ đề "hợp đồng chuyển nhượng vốn "

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng chuyển nhượng vốn

 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần bằng tiếng anh

  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần bằng tiếng anh.

  • 17/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại phần góp vốn, vốn góp của mình cho một cổ đông khác trừ một số trường hợp được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 nhưng không làm thay đổi cấu trúc vốn điều lệ.

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn

  Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung cụ thể khi xác lập hợp đồng chuyển nhượng vốn cần thể hiện về bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, số vốn chuyển nhượng, thanh toán và phương thức thanh toán, xác nhận của công ty và các nội dung khác liên quan như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×