Bài viết về chủ đề "hợp đồng chuyển nhượng nhà ở"

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng chuyển nhượng nhà ở
Tư vấn về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và phạt vi phạm.

Tư vấn về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và phạt vi phạm.

Trước đây chúng tôi mua nhà có làm hợp đồng mua bán nhà (chung cư), trong điều khoản của hợp đồng có mục: Phạt 10% trên tổng giá trị hợp đồng, đối với bên bán nếu không thực hiện nhiệm vụ của mình là làm thủ tục cho cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng nhà (sổ hồng). Tôi đã nhiều lần gửi cho công ty bán nhà nhưng họ chưa trả lời. Vậy tôi có thể làm thủ tục gì để kiện bên bán và có thể thuê luật sư thực hiện việc kiện này được không?

Chi tiết >>