Bài viết về chủ đề "hợp đồng chuyển nhượng căn hộ "

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng chuyển nhượng căn hộ

 • Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội

  Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn