Bài viết về chủ đề "hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất"

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
Tư vấn về thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất

Tư vấn về thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất

Gia đình em có một miếng đất ở (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nay làng và xã đã muốn đổi cho gia đình em một miếng đất khác để làng xây chùa. Vậy xin hỏi cần những thủ tục pháp lý gì việc đổi này đảm bảo về mặt pháp lý sau này, quy định thế nào. UBND xã có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Chi tiết >>