Bài viết về chủ đề "hợp đồng cho tặng tài sản"

HỢP ĐỒNG CHO TẶNG TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng cho tặng tài sản
Chồng trả lại tài sản bố mẹ tặng cho có cần sự đồng ý của vợ không?

Chồng trả lại tài sản bố mẹ tặng cho có cần sự đồng ý của vợ không?

Hỏi: Cha mẹ chồng tôi có tài sản là 01 ngôi nhà (Ông bà có 5 người con cả trai lẫn gái) Năm 1992 Ông bà thống nhất đến Phòng Công chứng nhà nước để Công chứng chứng thực việc cho ngôi nhà trên cho 2 vợ chồng tôi. Tại Phòng công chứng nhà nước, Công chứng viên đã lập Hợp đồng cho tài sản. Bên cho tài sản có tên và chữ ký đầy đủ của cha mẹ chồng tôi. Còn tên nhận tài sản có đầy đủ tên của 2 vợ chồng tôi nhưng chỉ có Chồng tôi ký nhận không có chữ ký của tôi (Khi đó Công chứng viên nói tôi không cầ

Chi tiết >>