Bài viết về chủ đề "hợp đồng cho mượn tài sản "

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng cho mượn tài sản

 • Thủ tục đòi lại Đất đai đã cho mượn như thế nào?

  Thủ tục đòi lại Đất đai đã cho mượn như thế nào?.

  • 19/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về việc cho mượn tài sản nhưng không đòi lại được. Trường hợp cho mượn tài sản nhưng không viết giấy tờ cho mượn thì phải làm sao để lấy lại tài sản. Quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào, cụ thể nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×