Bài viết về chủ đề "hợp đồng BCC"

HỢP ĐỒNG BCC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng BCC
Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh?

Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh?

Kính gửi công ty Luật Minh Gia.Tôi có tham gia góp vốn cùng với 4 thành viên còn lại để cùng nhau kinh doanh 1 số mặt hàng quần áo và 1 số mặt hàng khác.

Chi tiết >>

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Đối với hình thức đầu tư theo dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhà đầu tư cần tìm hiểu quy định pháp luật, hướng dẫn và các điều kiện liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC bao gồm thông tin về nhà đầu tư hợp tác kinh doanh, mục tiêu hợp tác kinh doanh, vốn góp và tỷ lệ góp vốn của các bên và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>