Thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài chia tài sản thế nào?
|

Thuận tình ly hôn có yếu tố nước ngoài chia tài sản thế nào?

Giải đáp vướng mắc về việc ly hôn và giải quyết vấn đề tài sản khi giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài như: Khi ly hôn việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được dựa trên căn cứ nào? Việc phân chia tài sản khi ly hôn pháp luật quy định như thế nào? Qua bài viết này Luật Minh Gia hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí