Sống với người đã có gia đình có quyền về tài sản không?
|

Sống với người đã có gia đình có quyền về tài sản không?

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp phân chia tài sản khi chung sống như vợ chồng như sau: Ba tôi có vợ và bốn người con trước khi về sống chung (không đăng kí kết hôn) với mẹ tôi bây giờ vào năm 1974. Ông ta vẫn qua lại với người vợ trước và có thêm một người con nữa. Ông ta và mẹ tôi có tôi( 1975) và em trai tôi ( 1982).

Chi tiết
Khởi kiện chia tài sản chung khi chưa được công nhận vợ chồng
|

Khởi kiện chia tài sản chung khi chưa được công nhận vợ chồng

Nội dung yêu cầu tư vấn: Luật sư cho tôi hỏi về chia tài sản chung như sau: Tôi và chồng tôi cưới nhau được 1 năm nhưng không có đăng ký kết hôn , do cuộc sống không hòa hợp chúng tôi chia tay và chồng tôi đã kiện ra tòa và đòi lại vàng cưới vậy tôi có nên trả hay không ? nếu không thì dựa vào đâu để trả lời cho rỏ tôi có đọc thông tin của luật nhưng tìm hoài không thấy quy định của luật hôn nhân và gia đình xin luật sư giúp đỡ và giúp tôi giải quyết xin thành thật cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí