Bài viết về chủ đề "hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài"

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị Định số 24/2013/NĐ-CP về HNGĐ có yếu tố nước ngoài

Nghị Định số 24/2013/NĐ-CP về HNGĐ có yếu tố nước ngoài

Nghị Định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau

Chi tiết >>

Thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ đăng ký và các vấn đề khác liên quan đến khai sinh có yếu tố nước ngoài như sau:

Chi tiết >>