Bài viết về chủ đề "hội đồng nhân dân"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hội đồng nhân dân
Hướng dẫn 02-HD/BTCTW bổ sung độ tuổi ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW bổ sung độ tuổi ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW bổ sung độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung một số nội dung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết >>

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016 với những nội dung chính như sau

Chi tiết >>