Bài viết về chủ đề "hội đồng giám định y khoa"

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hội đồng giám định y khoa
Có được bố trí công việc mới sau khi bị bệnh nghề nghiệp không?

Có được bố trí công việc mới sau khi bị bệnh nghề nghiệp không?

Tôi xin hỏi trường hợp của tôi có được Nhà nước bồi thường hay không? Nếu có thì chế độ bồi thường, điều kiện để được bồi thường, mức bồi thường đối với bệnh nghề nghiệp và tôi có được đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện sắp xếp cho làm công việc phù hợp với sức khỏe hiện tại không.

Chi tiết >>

Tư vấn về giám định sức khỏe lao động

Tư vấn về giám định sức khỏe lao động

Hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội ở Gia Lai tới giờ đã được 6 năm, đầu tháng này tôi bị tai nạn lao động trong giờ làm việc, giờ bệnh viện cho về nhà điều trị mà quê tôi ở nghệ an vậy xin hỏi luật sư sau này tôi giám định sức khoẻ tại hội đồng giám định Nghệ An có được không? Hay tôi phải giám định sức khoẻ ở tỉnh Gia Lai?

Chi tiết >>