Bài viết về chủ đề "hội đồng cổ đông"

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông có được sa thải cổ đông phổ thông?

Đại hội đồng cổ đông có được sa thải cổ đông phổ thông?

Tôi là cổ đông phổ thông của công ty cổ phần. Tôi muốn thấy báo cáo thu chi nhưng đại hội cổ đông trả tiền và cho tôi nghỉ việc. Vậy tôi có thể kiện để lấy tiền không?

Chi tiết >>

Tư vấn về thuế khi chuyển nhượng vốn

Tư vấn về thuế khi chuyển nhượng vốn

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính chào công ty Luật Minh Gia. Tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau:Chuyển nhượng vốn thực hiện dự án bất động sản phải chịu những loại thuế gì? Việc chuyển nhượng có phải xuất hóa đơn không? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Chi tiết >>

Điều kiện rút vốn khỏi công ty cổ phần

Điều kiện rút vốn khỏi công ty cổ phần

A cho e hỏi câu này nha: E là cổ đông nhỏ trong công ty cp, e chỉ nắm giữ 5 % cổ phần, nhưng vì lý do công ty làm ăn không phát triển, e đã được sự đồng ý của các thành viên trong hội đồng cổ đông và chuyển nhượng phần cổ phần của e cho một thành viên khác trong hội đồng cổ đông. Vậy cho e hỏi là số tiền e góp vốn bao đầu có được rút ra ko a? (Công ty e mới thành lập từ thang 2/ 2014)

Chi tiết >>