Bài viết về chủ đề "học bổng"

HỌC BỔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về học bổng
Sai sót trong việc trao học bổng cho sinh viên đại học

Sai sót trong việc trao học bổng cho sinh viên đại học

Luật sư tư vấn về trường hợp sai sót trong việc gửi công văn trao học bổng của sinh viên. Trường có quyền giữ bằng của sinh viên khi chưa thu hồi được học bổng phát nhầm hay không?

Chi tiết >>

Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đi học theo chương trình học bổng

Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đi học theo chương trình học bổng

Luật sư tư vấn về trường hợp có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đi học theo chương trình học bổng đối với viên chức

Chi tiết >>