Bài viết về chủ đề "hoạt động thanh tra "

HOẠT ĐỘNG THANH TRA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hoạt động thanh tra

 • Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 - Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân như sau:

  Chi tiết