Bài viết về chủ đề "hoạt động tài trợ "

HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hoạt động tài trợ

 • Mẫu Hợp đồng tài trợ

  Mẫu Hợp đồng tài trợ.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hợp đồng tài trợ - Nội dung bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà tài trợ và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn