Bài viết về chủ đề "hoạt động kinh doanh vàng"

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hoạt động kinh doanh vàng
Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng...

Chi tiết >>