Bài viết về chủ đề "hoạt động dược "

HOẠT ĐỘNG DƯỢC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hoạt động dược

 • Luật Dược số 34/2005/QH11

  Luật Dược số 34/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Dược số 34/2005/QH11 - quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc;...

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×