Bài viết về chủ đề "hoạt động điều tra "

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hoạt động điều tra

 • Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật

  Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng.

  Chi tiết