Công ty đang nợ BHXH thì có được chi trả chế độ thai sản không?
|

Công ty đang nợ BHXH thì có được chi trả chế độ thai sản không?

Xin chào Luật sư ạ! em xin nhờ Luật sư giải đáp giúp em thông tin về trường hợp Bảo hiểm xã hội của em như sau: Em đã làm việc tại công ty A từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2017 và công ty đã đóng bảo hiểm tháng 4 và tháng 5 năm 2017 cho em và những nhân viên khác. Đến tháng 9 em chuyển sang công ty khác và đóng bảo hiểm cho đến thời điểm hiện tại này. Nhưng em đang mang thai và dự kiến sinh vào đầu tháng 2/2018.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí