Điều kiện, thủ tục hoàn thuế dự án đầu tư
|

Điều kiện, thủ tục hoàn thuế dự án đầu tư

Nhờ luật sư tư vấn về các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư như sau: Tôi có một số câu hỏi mong Luật sư trợ giúp.Tôi thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Công ty tôi có quyết định thành lập, có con dấu, mã số thuế và tài khoản ngân hàng riêng. Ban được thành lập để quản lý các dự án do Công ty thực hiện.

Chi tiết
Quy định về Thủ tục hoàn thuế
|

Quy định về Thủ tục hoàn thuế

Thủ tục hoàn thuế được quy định cụ thể về đối tượng được hoàn thuế, quy định về hồ sơ hoàn thuế và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận và giải quyết đối với thủ tục này, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí