Điều kiện, thủ tục hoàn thuế dự án đầu tư
|

Điều kiện, thủ tục hoàn thuế dự án đầu tư

Nhờ luật sư tư vấn về các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư như sau: Tôi có một số câu hỏi mong Luật sư trợ giúp.Tôi thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Công ty tôi có quyết định thành lập, có con dấu, mã số thuế và tài khoản ngân hàng riêng. Ban được thành lập để quản lý các dự án do Công ty thực hiện.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn