Công ty có được thay đổi ngày nghỉ hàng tuần hay không?
|

Công ty có được thay đổi ngày nghỉ hàng tuần hay không?

Để cân bằng thời gian lao động và thời gian giành cho sinh hoạt gia đình, vui chơi giải trí của người lao động, luật Lao động quy định cụ thể về thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng của người lao động khi tham gia vào quan hệ lao động. Bên cạnh đó, các vấn đề về tiền công, tiền lương làm việc trong những ngày này cũng được cụ thể hóa bằng những quy định hết sức chặt chẽ. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Có thể làm thủ tục xin hoán đổi đất phi nông nghiệp và đất ở được không?
|

Có thể làm thủ tục xin hoán đổi đất phi nông nghiệp và đất ở được không?

Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có thể làm đơn xin hoán đổi diện tích thửa đất trồng cây bên cạnh khoảng 200 mét vuông ở phía đông với diện tích đất phải bỏ ra để làm đường ở phía Nam để diện tích lô đất được giữ nguyên không? Nếu có thể thì thủ tục chuyển đổi phải tiến hành thế nào. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí