Tư vấn về đề nghị sửa nội quy lao động.
|

Tư vấn về đề nghị sửa nội quy lao động.

Nội dung yêu cầu tư vấn: E có câu hỏi muốn nhờ anh, chị giúp đỡ. E mới vào làm công nhân cho 1 Cty nước ngoài. Đến nay đc 14 ngày liên tục, nhưng hôm nay e mới biết mình bị 3 ngày( 22, 23, 27 tháng 7) không có dữ liệu chấm công lúc đầu giờ buổi sáng ( lúc về có dữ liệu chấm công) trong khi đó ngày nào e cũng chấm công bằng vân tay.

Chi tiết
Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
|

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

Chi tiết
Gọi ngay