Bài viết về chủ đề "hòa giải ly hôn "

HÒA GIẢI LY HÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hòa giải ly hôn

 • Mẫu biên bản hòa giải về việc ly hôn

  Mẫu biên bản hòa giải về việc ly hôn.

  • 27/08/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Vấn đề hòa giải trong vụ việc ly hôn được thể hiện cụ thể theo mẫu biên hòa giải lập tại Ủy ban nhân dân xã phường giữa ông A và bà B về các nội dung: Tình cảm, tài sản chung, tài sản riêng, nuôn con và quyền nuôi con... như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn