Bài viết về chủ đề "hóa giá đất"

HÓA GIÁ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hóa giá đất
tranh chấp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

tranh chấp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kính gửi Luật sư Tôi muốn hỏi luật sư 1 vấn đề như sau: Năm 1992 mẹ tôi (Ba đã chết năm 1976) được hóa giá nhà tập thể cơ quan, khi đó trong nhà chỉ có 2 người con trai ở cùng bà mỗi người 1 phòng (số tiền hóa giá 3 người cùng chịu). Bà có 7 người con (con riêng của bà 1 người, con riêng của bố 1 người, con chung là 5 người (1 người đã chết)), 5 người ở riêng

Chi tiết >>