Bài viết về chủ đề "hóa đơn không có hiệu lực"

HÓA ĐƠN KHÔNG CÓ HIỆU LỰC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hóa đơn không có hiệu lực
Giả chữ ký trong hóa đơn bán hàng phải chịu trách nhiệm gì?

Giả chữ ký trong hóa đơn bán hàng phải chịu trách nhiệm gì?

Hỏi: Thưa Luật sư, năm 2011 tôi có làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân chuyên đào tạo lái xe khoảng 6 tháng. Trong thời gian làm việc tại đây công việc của tôi là hàng tháng nhận danh sách học viên từ trợ lý của giám đốc và viết hóa đơn để báo cáo thuế. Trong hóa đơn bán hàng GTGT thì giám đốc chỉ đạo "người bán hàng không lấy hóa đơn thì chúng mày cứ kí vào cho đầy đủ thủ tục".

Chi tiết >>