Bài viết về chủ đề "hóa đơn đầu ra"

HÓA ĐƠN ĐẦU RA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hóa đơn đầu ra
Viết hóa đơn đầu ra có phải làm hợp đồng kinh tế không?

Viết hóa đơn đầu ra có phải làm hợp đồng kinh tế không?

Kính gửi! Công ty Luật Minh Gia, em muốn hỏi trường hợp viết hóa đơn Giá trị gia tăng như sau: Công ty em là công ty du lịch (chỉ phục vụ khách nước ngoài vào Việt Nam) khi viết hóa đơn đầu ra, công ty có phải làm hợp đồng kinh tế không? Có bắt buộc phải viết hợp đồng kinh tế không? Nếu có thì theo thông tư nào?

Chi tiết >>