Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ bị xử lý như thế nào
|

Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ bị xử lý như thế nào

Hóa đơn là chứng từ ghi nhận lại tình trạng thu chi trong doanh nghiệp, hay nói cách khác, chỉ khi doanh nghiệp có một nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh thu chi thì mới có thể có hóa đơn. Thế nhưng, trên thực tế có rất nhiều trường hợp kinh doanh có phát sinh thu, chi nhưng người kinh doanh lại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí