Bài viết về chủ đề "hóa đơn bán lẻ "

HÓA ĐƠN BÁN LẺ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hóa đơn bán lẻ

 • Thủ tục mua hóa đơn bán lẻ

  Thủ tục mua hóa đơn bán lẻ.

  • 25/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, các tổ chức không kinh doanh thường xuyên có phát sinh doanh thu hàng hoá dịch vụ nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ liên hệ với Cục thuế xin cấp hoá đơn lẻ

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn