Bài viết về chủ đề "hóa chất cơ bản "

HÓA CHẤT CƠ BẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hóa chất cơ bản

 • Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

  Chi tiết