Bài viết về chủ đề "Hoàn công nhà ở"

HOÀN CÔNG NHÀ Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Hoàn công nhà ở
Tư vấn việc chuyển nhượng nhà ở chưa hoàn công và quyền thừa kế tài sản

Tư vấn việc chuyển nhượng nhà ở chưa hoàn công và quyền thừa kế tài sản

Thưa luật sư bà nội em có 7 người con, ba em là thứ 4 , sau khi bà nội em mất, nhà có đi làm giấy thừa kế di sản cho 7 người con năm 2014. Nhưng bà nội có ký giấy công chứng ở phường cho ba em 1 phần của miếng đất, có ghi diện tích (năm 2004)

Chi tiết >>