Bài viết về chủ đề "hỗ trợ tái định chư"

HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CHƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hỗ trợ tái định chư

Quy trình khi Nhà nước thu hồi đất.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp của Đảng, Nhà nước, ở thôn tôi vận động nhân dân dồn đổi ruộng đất nông nghiệp.

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169