Bài viết về chủ đề "hỗ trợ người nước ngoài "

HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hỗ trợ người nước ngoài

 • Thủ tục đổi giấy phép lái xe nước ngoài

  Thủ tục đổi giấy phép lái xe nước ngoài.

  • 14/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Để lái xe tại Việt Nam, người nước ngoài cần làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe đã cấp tại nước ngoài để lấy Giấy phép lái xe của Việt Nam. (Việt Nam chưa tham gia ký kết Công ước về giao thông đường bộ tại Vienna ngày 08/11/1968)

  Chi tiết