Bài viết về chủ đề "Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất"

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
Tư vấn về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng

Tư vấn về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng

Luật sư tư vấn về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất với nội dung câu hỏi như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Tư vấn về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Gia đình tôi có đất trang trại, có hợp đồng thuê đất ký kết với Lâm Trường huyện. Khi bị thu hồi toàn bộ diện tích đất đó thì gia đình tôi sẽ được đền bù như thế nào? có được cấp tái định cư không khi chưa có giấy CNQSDĐ?

Chi tiết >>