Bài viết về chủ đề "hỗ trợ bồi thường"

HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hỗ trợ bồi thường
Hỏi về việc hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

Hỏi về việc hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

Luật sư tư vấn về trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được hưởng những quyền lợi gì? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đất đã quy hoạch bồi thường trước đó giờ có được bồi thường nữa không?

Đất đã quy hoạch bồi thường trước đó giờ có được bồi thường nữa không?

Gia đình tôi có thửa đất có nguồn gốc sử dụng và hình thành trước 18/12/1980 đến nay vẫn sử dụng ổn định không tranh chấp. Năm 1999 nhà nước thu hồi đất trong dự án có 8 hộ dân có đất và nguồn gốc sử dụng như gia đình tôi.( đất chưa có GCNQSD đất - Loại đất: đất ở). Phương án đền bù lập là đất vườn, khi cấp tiền thì 7 hộ khác đã nhận tiền không có ý kiến còn gia đình tôi không nhận không nhất trí vì giá thấp. Số tiền đó không được gửi vào tài khoản GPMB hoặc ngân hàng mà được quyết toán trực tiế

Chi tiết >>

Chế độ bồi thường nhà, đất trong hành lang an toàn lưới điện

Chế độ bồi thường nhà, đất trong hành lang an toàn lưới điện

Hỏi về chế độ hỗ trợ, bồi thường nhà, đất ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Chi tiết >>

Bồi thường hỗ trợ về đất trong hành lang an toàn đường điện trên không?

Bồi thường hỗ trợ về đất trong hành lang an toàn đường điện trên không?

Chào luật sư, xin luật sư cho biết quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không? Và các quy định pháp luật liên quan?

Chi tiết >>